Ambulante begeleiding

Ouderenzorg Maastricht biedt ambulante begeleiding, ook wel individuele begeleiding genoemd. De begeleiding vindt plaats in uw eigen leefomgeving of indien wenselijk op een andere afgesproken locatie. De ambulante begeleiding richt zich op het bevorderen of stabiliseren van de zelfstandigheid, maatschappelijke participatie, persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. De begeleiding is vooral actief, ondernemend en het ‘samen doen’  staat hierin centraal. De hulpvragen die opgepakt worden kunnen divers van aard zijn. Samen met u en uw begeleider zal een plan opgesteld worden, waarin de doelen waaraan gewerkt worden beschreven staan. Indien u dit voor uzelf moeilijk vindt te benoemen, kan een familielid hierbij altijd ondersteunen.

De begeleider is een vast gezicht voor u als cliënt.  Er komt dus altijd een vaste begeleider op het afgesproken tijdstip om samen met u te werken aan de gestelde doelen. Het is dus geen verrassing wie voor de deur staat.

Voor wie? Individuele begeleiding in de regio Maastricht-Heuvelland!

In principe is ambulante begeleiding voor iedereen die woonachtig is in de regio Maastricht-Heuvelland. Afhankelijk van de doelen die opgesteld zullen worden, zal dit binnen ouderenzorg Maastricht zijn. Hulpvragen die geen raakvlakken met ouderenzorg hebben, maar waarbij wel ambulante begeleiding ingezet kan worden, kunnen dan ook doorverwezen worden naar Talent. Zo zorgen we ervoor dat er altijd juiste begeleiding geboden wordt, met de juiste expertise, bij de desbetreffende hulpvraag.

Woont u in een andere regio, maar wilt u wel graag gebruik maken van onze zorg? Neem dan gerust vrijblijvend met ons contact op. We zullen dan samen kijken naar de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact met ons op