Financiering

Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging bij u thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Hierop is geen eigen risico van toepassing en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Ambulante begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp

Dagbesteding en ambulante begeleiding kunnen worden gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (de WMO).

Bij aanmelding kijkt onze wijkverpleegkundige met u mee en heeft indien nodig contact met uw zorgverzekering of met de betreffende gemeente voor de WMO.

In sommige gevallen valt u onder de Wet langdurige zorg (de WLZ). Ook dan is het in veel gevallen mogelijk om verpleging en/of verzorging, ambulante begeleiding of dagbesteding van Ouderenzorg Maastricht te ontvangen. Ook hier kijkt onze wijkverpleegkundige weer samen met u naar de mogelijkheden.

Voor zorg vanuit de WLZ of WMO geldt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is van vele factoren afhankelijk. Meer informatie hieromtrent kunt u terug vinden op de website van het Centraal Administratie Kantoor (het CAK).